Lamisil Huidspray 10mg/g (2023)

Lamisil spray 1%, huidspray 10 mg/g

Geneesmiddel.

Lamisil Spray behoort tot de groep van de anti-schimmelpreparaten. Dit middel remt de groei van schimmels en gisten en kan bepaalde schimmels zelfs doden.

Lamisil Spray beschikbaar zonder recept en is geschikt voor het behandelen van volgende huidinfecties:
- Atleetvoet of zwemmerseczeem (tinea pedis)
- Ringworm (tinea corporis)
- Pityriasis versicolor

Samenstelling
De werkzame stof in dit middel is terbinafinehydrochloride 10 mg/g
Hulpstoffen:ethanol (23,5% g/g), propyleenglycol, cetomacrogol 1000, gezuiverd water.

Dosering
Hoe vaak en hoe lang moet u Lamisil Spray gebruiken?

- Zwemmerseczeem (tinea pedis): 1 maal per dag gedurende een week.

- Ringworm (tinea corporis): 1 maal per dag gedurende een week

- Pityriasis versicolor: 1 tot 2 maal per dag gedurende 1 week

Meestal treedt al na enkele dagen verbetering van de klachten op. Onregelmatig gebruik of voortijdig stoppen van de spray vergroot de kans op het terugkeren van de klachten. Indien na 2 weken geen verbetering is opgetreden neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ouderen:

Er zijn geen aanwijzingen dat ouderen een andere dosering nodig zouden hebben of andere bijwerkingen zouden ervaren dan jongere patiënten.

Kinderen:

Met de toediening van Lamisil op de huid aan kinderen bestaat slechts beperkte ervaring en daarom wordt gebruik in deze leeftijdsgroep afgeraden.

Aanwijzing voor het gebruik
Vóór het opbrengen moet de huid zorgvuldig worden gewassen en gedroogd.
Spuit voldoende op de ontstoken huid en een stukje daar omheen, zodat de huid goed nat is.

Niet gebruiken bij
- u bent allergisch voor terbinafine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Allergie of overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld rode vlekjes en bultjes op de huid of jeuk.
- bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Vergunninghouder
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Niet bewaren boven de 25 graden Celcius.
Bewaren in de originele verpakking.

"terbinafine op de huid" als werkzame stof

Introductie Lamisil

Terbinafine is een antischimmelmiddel. Het is te gebruiken bij schimmelinfecties van de huid, zoals voetschimmel, en bij pityriasis versicolor.

Handelsinformatie

Terbinafine is sinds 1991 internationaal op de markt. Het is verkrijgbaar onder de merknamen Crème bij schimmelinfecties van de huid, Lamisi, Lamisil Once en als het merkloze Terbinafine crème als crème, als gel, als spray en als oplossing voor op de huid.

Hoe moet ik Lamisil gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

Crème, gel of spray

 • Huidinfecties: de schimmeldraden bevinden zich tot een eindje buiten de ontstoken plek. Breng de crème, gel of spray daarom één cm breder dan de ontstoken plek aan.
 • Voetschimmel: vóór elke toepassing de voeten goed wassen, en eventuele schilfers verwijderen.

Oplossing voor op de huid
Behandel beide voeten, ook al heeft u maar aan één voet klachten. Dit is nodig omdat de schimmel ook op de andere voet aanwezig kan zijn, zonder dat u dit ziet.

 • Was beide voeten en droog ze goed af.
 • Was uw handen en droog ze goed af.
 • Breng de oplossing met uw vingers aan op beide voeten.
 • Gebruik daartoe een halve tube per voet.
 • Smeer de voeten één voor één gelijkmatig in: op, onder en tussen de tenen, op de voetzool en aan de zijkant van uw voet.
 • De oplossing niet inwrijven of inmasseren.
 • Laat de oplossing 1 tot 2 minuten opdrogen, zodat er een film gevormd wordt. Daarna kunt u uw schoenen weer aantrekken.
 • Was uw handen met water en zeep.
 • Was uw voeten niet of maak ze niet nat gedurende de eerste 24 uur na het aanbrengen van de oplossing. Daarna kunt u ze zachtjes wassen en afdrogen.
 • De behandeling met de oplossing is een eenmalige behandeling. Breng het middel niet nog een keer aan.

Wanneer?

Crème, gel of spray

 • Als u dit middel één keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's avonds voor het slapen gaan.
 • Als u dit middel tweemaal per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds. Zo zorgt u voor een gelijkmatig effect gedurende een etmaal.

Oplossing voor op de huid
De oplossing voor op de huid brengt u eenmalig aan.

Hoe lang?

Crème, gel of spray
Houd er rekening mee dat dit een kuur is die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al zijn de infectieverschijnselen al vóór afloop van de kuur verdwenen; dit betekent nog niet dat alle schimmels zijn verdwenen.

Huidinfecties vereisen in het algemeen één tot vier weken behandeling.

Oplossing voor op de huid
De oplossing voor op de huid is een eenmalige behandeling. Na aanbrengen op de voeten ontstaat er een laagje, waardoor het middel een paar dagen werkzaam blijft. Ziet u na 1 week nog geen verbetering van de klachten, overleg dan met uw arts.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel ook bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • De behandelde plek kan geïrriteerd of branderig aanvoelen en rood worden en gaan jeuken. Dat is in het algemeen geen reden tot ongerustheid. Als de roodheid en jeuk na enkele dagen van gebruik niet verdwijnen, kan dat duiden op een allergische reactie. Wanneer de irritatie na het aanbrengen na een paar dagen van gebruik niet afneemt, moet u contact opnemen met uw arts. Het kan zijn dat u overgevoelig bent voor dit middel. Blijkt u inderdaad overgevoelig te zijn, meld dat dan altijd aan het apotheekteam. Zij zullen ervoor zorgen dat u dit (of een verwant) middel in het vervolg niet meer krijgt.

Krijgt u andere verschijnselen die u in verband brengt met dit middel, raadpleeg dan altijd uw apotheker.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Heeft Lamisil wisselwerkingen met andere medicijnen?

Van dit middel zijn geen belangrijke wisselwerkingen bekend met andere medicijnen.

Als ik Lamisil gebruik, mag ik dan...

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Ja, bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik Lamisil gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt niet in de moedermelk terecht.
Heeft u dit medicijn op of rond de tepel aangebracht? Maak voor de borstvoeding de tepel dan schoon met (afgekoeld gekookt) water.

Wat moet ik doen als ik een dosis vergeten ben?

Een keer vergeten is niet zo erg. De vergeten dosis kunt u alsnog aanbrengen. Tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. Vaker dan twee keer per dag smeren heeft geen zin.

Kan ik zomaar stoppen met Lamisil?

In principe kunt u in één keer stoppen. Maar als u stopt voordat de schimmel volledig is verdwenen, kan hij makkelijk terugkomen.

Heeft u last van bijwerkingen (overgevoeligheid), dan moet u wel stoppen. In overleg met uw arts en/of apotheker moet u dan overgaan op een ander middel.

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Pagina opgevraagd 27-8-2023

Laatste herziening: 03-05-2017

GPK: 123889 (1)

 • na openen 3 maanden houdbaar
 • bij kamertemperatuur bewaren (15-25 c)
 • terbinafine
 • water, gezuiverd
 • ethanol
 • propyleenglycol
 • macrogol(20)cetostearylether
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 15/09/2023

Views: 6191

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.