Waarom is golf zo verslavend? 7 redenen om van het spel te houden - Golfcircuit (2023)

Why is Golf So Addicting? 7 Reasons to Love The Game - Golf Circuit (1)

Maak kennis met Jake

Jake was meer dan tien jaar een competitieve golfer en dateert uit de tijd dat hij aanvoerder was van zijn golfteam op de middelbare school. Hij heeft meer dan 200 banen gespeeld in 32 verschillende staten in de VS. Nu semi-gepensioneerd, blijft Jake 3-4 dagen per week golfen met een huidige handicap van 2, geeft golflessen aan zijn vrienden en familie en levert een schat aan kennis aan Golf Circuit tijdens zijn competitieve speeldagen. Jake combineert praktische expertise met technische kennis om golfstrategieën en trainingstechnieken te creëren voor zowel beginners als scratchgolfers.

Het duurt niet veel langer dan een enkele ronde voordat iemand verslaafd raakt aan het golfspel. Waarom is golf zo verslavend?

Waarom is golf zo verslavend?

De omgeving, de geschiedenis, de kameraadschap en de competitie komen allemaal samen in deze geweldige sport, geliefd bij de wereld, en maakt golf zo verslavend.

Hieronder lichten we een paar dingen toe die golf zo verslavend maken.

Laten we er meteen in springen!

Met golf kom je meer buiten

Why is Golf So Addicting? 7 Reasons to Love The Game - Golf Circuit (2)

Een groot deel van het verslavende karakter van golf is de omgeving van het spel.

Sommige van de meestemooiplaatsen op de planeet hebben golfbanen, waarbij elk deel van het landschap zorgvuldig is afgestemd om golfers een uitdaging te bieden en het zo visueel aantrekkelijk mogelijk te maken.

Kijk maar eens naar banen als Augusta National, Pinehurst of Pebble Beach voor voorbeelden van de perfecte mix tussen natuur en golf.

Het is moeilijk om niet zoveel mogelijk tijd aan deze cursussen te willen besteden als je ze eenmaal hebt gelopen.

Golf is een geweldige manier om “passief” aan lichaamsbeweging te doen

Why is Golf So Addicting? 7 Reasons to Love The Game - Golf Circuit (3)

Golf lijkt misschien niet het meest inspannende spel ter wereld en is zeker niet hetzelfde soort training als in de sportschool, maar het is toch een training.

Het parcours lopen – of er zelfs op rijden – zal je behoorlijk wat passieve oefening opleveren, gezien jezelfzoveel stappen lopen tijdens een golfronde.

Je lichaam zal zich beter voelen, je zult er beter uitzien en je zult verslaafd raken aan het gevoel dat golf je geeft – zelfs tussen je slagen door!

Het beste van alles is dat het een geweldige manier is om te oefenen voor mensen van alle leeftijden.

Er zijn genoeg oudere mensen die over het parcours lopen en de bal in het rond slaan, net als de jongeren!

Golf is een gemakkelijke manier om de competitieve sappen te laten stromen

Why is Golf So Addicting? 7 Reasons to Love The Game - Golf Circuit (4)

De legendarische golfer Frank Shoemaker beschreef de competitieve kant van golf perfect toen hij dit zei:

“Als je verliefd wordt op het golfspel, word je verliefd op het idee om een ​​spel onder de knie te krijgen dat letterlijk niet onder de knie kan worden.”

Golf is – ook als je tegen anderen speelt – altijd een spel dat je tegen jezelf speelt. Het is alleen jij, de club, de bal en de baan. Elke afzonderlijke opname (en het directe resultaat ervan) is het gevolg van iets dat je hebt gedaan.

Dit spel duwt je, daagt je uit om beter te golfen, niet alleen van ronde tot ronde, maar van hole tot hole, en zelfs van swing tot swing.

Er is iets ongelooflijk verslavends aan de wetenschap dat je altijd nog een kans krijgt om de volgende keer beter te zijn dan de vorige keer – ook al weet je dat je nooit een perfecte kaart zult hebben als je het clubhuis binnengaat.

Je loopt altijd de baan af met het gevoel dat je de volgende keer iets lager zult scoren

Why is Golf So Addicting? 7 Reasons to Love The Game - Golf Circuit (5)

Er zijn niet veel andere spellen of sporten op de planeet die je met één schot kunnen boeien zoals golf dat kan. Dit is nog een reden waarom golf zo verslavend is!

Vraag een willekeurige oude 'hacker' waarom ze keer op keer terug blijven komen naar het spel, zelfs nadat ze slechte schoten hebben gemaakt of hun scores omhoog zijn gegaan vanwege een paar fouten.

Ieder van hen (en zelfs elke golfer ter wereld) kan je vertellen over een specifiek schot op een specifieke hole, waardoor ze hoe dan ook blijven terugkomen.

Zelfs als je denkt dat jeslecht in golfen, als je lang genoeg speelt, zul je deze gevoelens zeker hebben.

Misschien was het een perfecte drive direct vanaf de tee, een die gewoon de lucht in leek te slaan, zachtjes te tekenen en vervolgens de fairway te raken voordat hij uitrolde voor een beetje extra afstand.

Misschien was het eennaderingsschotmet een langer ijzer, eentje dat precies goed door de wind sneed en hen vervolgens een kans gaf om par te redden.

Of misschien was het een prachtig wigschot dat de lucht in zweefde, precies daar viel waar ze het wilden hebben, en vervolgens mooi controleerde zodat ze de hole of de wedstrijd konden winnen.

Elke golfer – iedereen – heeft zo’n slag waar we allemaal keer op keer op blijven jagen. Geen enkele hoeveelheid duffs, schachten of wiggen met bladen zal ons ook verjagen.

Dat willen we allemaal verlagenhandicap!

Er is altijd nieuwe uitrusting en kleding om te kopen!

Why is Golf So Addicting? 7 Reasons to Love The Game - Golf Circuit (6)

Een van de meestverslavende dingenover golf (en iets dat veel golfers om de een of andere reden proberen te bagatelliseren) heeft te maken met al het golfmateriaal dat je voor elk seizoen moet inladen.

Er is geen speler onder de zon die er niet uitziet als een nieuwe driver, een nieuwe set ijzers, wat wedges, coole golfballen (zoalsCallaway Supersofts), of een “vergevingsgezinde putter' en zei – met volledige overtuiging – dat als ze die uitrusting zouden scoren, ze WEET dat ze hun score zouden verlagen!

Volgend jaar (op de een of andere manier) zeggen we allemaal precies hetzelfde!

Golfuitrusting, tassen, kleding,budget afstandsmeters, nieuwe ballen, nieuwe hoeden, lidmaatschappen van nieuwe banen – er is altijd wel iets nieuws om je te helpen de jeuk als golfer te overwinnen. Altijd iets om vast te pakken (zelfs gebruikt of tweedehands) waardoor zelfs het langste laagseizoen draaglijk is.

De spullen die je koopt om te golfen, haken je net zo goed aan als spelen!

Het clubhuis is altijd gastvrij

De gemeenschap in de golfwereld is een ander groot deel van de puzzel achter de populariteit ervan.

Er is niets leuker dan na een rondje het clubhuis binnen te glippen, een drankje en een hapje te pakken met je vrienden (of zelfs volslagen vreemden) en gewoon te praten over wat er goed ging, wat er fout ging, en hoe “je de volgende keer WEET dat je dit gaat oplossen”. code!"

Elk clubhuis heeft bijna zijn eigen sfeer en zijn eigen persoonlijkheid, en het is niet moeilijk om vanaf het moment dat je de drempel overgaat in alles te worden gezogen. Mensen van alle leeftijden en alle lagen van de bevolking komen samen om te praten over het spel waar ze allemaal zo van houden – en al het andere – in een ruimte speciaal voor henzelf.

Het is geen wonder dat veel mensen die van dit spel houden naar het clubhuis komen om rond te hangen, zelfs als ze geen clubs in de auto hebben.

Er is gewoon iets aan dit soort gemeenschap dat ervoor zorgt dat je een stoel wilt pakken en op bezoek wilt gaan, naar een aantal oldtimers wilt luisteren die hun verhalen delen, of iemand van jezelf wilt vertellen over wat er op 13 misging.

Golf, laat u er even helemaal tussenuit zijn

Why is Golf So Addicting? 7 Reasons to Love The Game - Golf Circuit (7)

Uiteindelijk is een groot deel van de reden waarom mensen zo dol zijn op dit spel – en waarom het zo verslavend is – dat golf de ultieme ontsnapping is.

We leven tegenwoordig ongelooflijk gehaast, druk en overbelast. Een groot deel van ons bestaan ​​speelt zich ook af in de digitale wereld.

Met onze vrienden (of zelfs alleen) de golfbaan op gaan is de perfecte manier om even te ontsnappen aan de waanzin van het moderne leven en de zaken gewoon te vertragen.

Wanneer je de tee-box betreedt, stevig op de fairway staat (of in de ruige omgeving) of je klaarmaakt om de bal op de green te zetten, moet je je volledig concentreren op wat je gaat doen.

Na je opname kun je dingen in je opnemen – de lucht, de wind, het landschap, de mensen – voordat je je weer op je volgende opname moet concentreren.

De buitenwereld bestaat bijna niet als je op een golfbaan staat. En het is niet moeilijk te begrijpen waarom dat zo verslavend is.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 08/11/2023

Views: 6263

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.